slogan

Pelaksanaan EKSA

DASAR

Amalan EKSA sebagai perangsang transformasi bagi mewujudkan persekitaran kerja yang selesa, kemas dan selamat sebagai peneraju latihan kemahiran Negara
EKSA ILPKL

VISI

Mewujudkan budaya kerja yang kondusif di ILPKL.
EKSA ILPKL

MISI

Membudayakan persekitaran yang kondusif menerusi amalan EKSA yang cekap dan berterusan mulai tahun 2016.
EKSA ILPKL

OBJEKTIF

  • Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif dan berkualiti.
  • Menggalakan aktiviti persekitaran hijau melalui pembudayaan amalan hijau.
  • Meningkatkan kesedaran dalam kalangan warga kerja terhadap kepentingan penjimatan air, tenaga serta kitar semula (Go Green).
  • Menggalakan aktiviti kreativiti dan inovasi.

Audit Dalaman EKSA2.0 Siri 2/2019

16 - 17 Julai 2019

"SUDAHKAN ANDA BERSEDIA"